دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

آخرین پست سال 93 ( پنجشنبه آخر سال )

به یاد تمام پدر و مادرهای آسمانی  به یاد اولین بوسه ای که برگونم زدی و من هیچ وقت نفهمیدم  وبه یاد آخرین بوسه ای که من به گونه ات  زدم و تو هیچ وقت نفهمیدی....... واینک پنجشنبه ای دیگر است ودل خوشند به این پنجشنبه های آخر سال  آنان که روزی بودند و دیگر .... فقط خاطره اند در ذهن ما، حسرتی بزرگ در دل و تصویری در قابی کوچک. بیان یادی کنیم به یک فاتحه، یک صلوات، یک خدا بیامرزدش، همین ها برایشان یک دنیاست درآن دنیا. روزگاری می آید که ما هم دل خوشیم به همین پنجشنبه ها ..... شادی تمامی در گذشتگان بخوانیم فاتحه ای با ذکر صلوات  -----------------------------------------------------------------------...
28 اسفند 1393

من برگشتممممممممممممممممممممممم

سلامممممممممممممممممممم عزیز دلممممممممممممممممممممممممم الهیییییییییییییییی مامانی قربونت بره دلممممممممممممممم برات یه ذره شده خیلی وقته باهات دردودل نکردم . می دونم از دست مامانی خیلی شاکی قربونت برم خیلی وقته نت ندارم و الانم سرکارم و درست نزدیکه تولدت اومدم و تصمیم گرفتم وب عزیزتو آپ کنم این مدت که مامانی نبود خیلی بلاها سرش اومد اما بگذریم بذار اول خیرای خوب رو بهت بگم بابابزرگت تصمیم گرفت بیاد تهران و الانم چند ماهیه کنار مامانیه و قرار شده که پیش مامانی برای همیشه بمونه و منم خیلی خوشحالمممممممممممممممممممممممم دیگه یه جورایی از تنهایی در می یام و بابابزرگت هم میشه همدم و شریک زندگیم از بابایی نامردتم خبری نشد ...
11 اسفند 1393
1