عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

بالاخره وبم آزاد شد

خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شکرت  که صدای گریمو شنیدی  ودل مدیریت رو به رحم آوردی تا وبمو آزاد کنه  واز مدیریت هم تشکر می کنم که وبمو آزاد کرد  چون واقعا بی گناه بودم    ...
5 مرداد 1393
1