دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

بالاخره وبم آزاد شد

خدایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شکرت  که صدای گریمو شنیدی  ودل مدیریت رو به رحم آوردی تا وبمو آزاد کنه  واز مدیریت هم تشکر می کنم که وبمو آزاد کرد  چون واقعا بی گناه بودم    ...
5 مرداد 1393
1