عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

چه لذتی داره

چه لذتی داره وقتی سنگ صبور بقیه میشی وقتی خودت هیچ سنگ وصبوری نداری چه لذتی داره وقتی بقیه از محبت سیراب می کنی با اینکه خودت چشم انتظار محبتی چه لذتی داره کمک کردن به بقیه در صورتی که خودت به کمک نیاز داری چه لذتی داره وقتی خسته از سر کار می رسی و پدر مهربون درو برات باز می کنه چه لذتی داره به دیدار مادری بری که دستش از این دنیا کوتاست چه لذتی داره با سختی از کارفرمات حق و حقوقت بگیری و مقداری از اون رو به کودکی بدی که چشم انتظاره  
21 آذر 1393
1