دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

دلم گرفته

ای خدای مهربون دلم بد جوری گرفته خودت خوب می دونی که از چی دلم گرفته توی این دنیای خاکی هیچی کی نیست که به حرفام گوش بده تا کسی نیست که من سرمو بذارم رو شونش های های گریه کنم هرکسی تو این دنیا زندگی می کنه برای من سرش شلوغه و حتی وقتی برای من نمی گذاره دلم تو این شهر غریب پوسید  هیچکی نیست به حرفام گوش بده از این وضعیت خسته شدم دلم می خواد با یکی حرف بزنم مدتی یه گریه نکردم خیلی وقته سنگ دل شدم  دیگه اشکام از چشام سرازیر نمی شه روزگار منو پوست کلفت کرد  وازم یک آدم دیگه ساخت ...
20 دی 1394

تنهایی

تنهایی شاید تنها واژه ای باشه که به زبونمون می یاد شاید به عمق این واژه پی نبردیم آدم وقتی تنها نباشه نمی تونه معنی تنهایی رو بفهمه آدم وقتی تنهایی رو حس نکنه نمی تونه معنی باهم بودن رو بفهمه معنی عشق معنی دوست داشتن معنی عاشق بودن ما آدما تو این دنیای خاکی تنهاییم اما بالا سرمون یکی رو داریم که خیلی دوسمون داره اگه خطایی هم بکنیم مارو ترک نمی کنه پس اینو یادمون باشه که خدا ستارالعیوبه ...
20 دی 1394
1