دلتنگیای خوشمل بانودلتنگیای خوشمل بانو، تا این لحظه 5 سال و 9 ماه و 15 روز سن دارد
خوشمل بانوخوشمل بانو، تا این لحظه 30 سال و 1 ماه و 24 روز سن دارد

عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

ششمین نامه به همسر عزیزم

سلام سلام به نامرد عالم روزگار   که به انتظارهام توجهی نکرد و نیومد آره بعد مدتها اومدم اما ایندفعه اومدم تا از معنای عشق برات بگم از عشقی که چند ساله گریبانم شده و با همه وجودم بوی عاشقی رو اشتشمام کردم کاش همه مثل این عشق بودن عشقی که بوی لطافت می ده بوی مهربونی میده بوی همدلی میده بوی رسیدن و خدارو می ده آره درست متوجه شدی عشقی از جنس شهدا جبرروزگار منو به جایی رسوند که سنگ صبورم گلزارشهدای تهران شد و احساس غرور می کنم که عشقم اونجاست و نیرویی منو می کشونه اون سمت و باتمام وجود به حرفام و دردودلام گوش می دن و ازم یه انسان صبور ساختن و حالا به جایی رسیدم که دیگه نبودت آزارم نمیده اومدم اینارو بهت بگم البته یه عشقی هست که اگ...
2 فروردين 1397
1