عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم

برای کسانی می نویسم که از اعماق وجودم دوسشون دارم

ششمین نامه به همسر عزیزم

سلام سلام به نامرد عالم روزگار   که به انتظارهام توجهی نکرد و نیومد آره بعد مدتها اومدم اما ایندفعه اومدم تا از معنای عشق برات بگم از عشقی که چند ساله گریبانم شده و با همه وجودم بوی عاشقی رو اشتشمام کردم کاش همه مثل این عشق بودن عشقی که بوی لطافت می ده بوی مهربونی میده بوی همدلی میده بوی رسیدن و خدارو می ده آره درست متوجه شدی عشقی از جنس شهدا جبرروزگار منو به جایی رسوند که سنگ صبورم گلزارشهدای تهران شد و احساس غرور می کنم که عشقم اونجاست و نیرویی منو می کشونه اون سمت و باتمام وجود به حرفام و دردودلام گوش می دن و ازم یه انسان صبور ساختن و حالا به جایی رسیدم که دیگه نبودت آزارم نمیده اومدم اینارو بهت بگم البته یه عشقی هست که اگ...
2 فروردين 1397
1