عزیزانم پس کی می یاین بی صبرانه منتظرتونم
 

 


دلت گرفت دیگر منت زمین را نکش 

راه آسمان باز است پربکش

او همیشه آغوشش باز است  نگفته تو را می خواند؟

اگر هیچکس نیست خدا که هست 

15:41 شنبه 28 شهريور 1394 هدیه
چهارمین نامه به همسری عزیزم

 سلام به عشقم سلام به نفسم ، سلامی به گرمی آفتاب و به روشنایی خورشید محبت از اعماق وجودم سلام می کنم به کسی که قریب به 5 سال است که چشم انتظاریش را می کشم آری چشم انتظاری همراه و شریک لحظه های خوش زندگیم . می نویسم از دلتنگیام ، بغلمی نویسم برات از انتظارم که می دانم آمدنت خیلی دور نیست محبت دلم می خواهد که دستان پر مهرت را در دستانم بگذارم و لحظه های آرامش را با تو تجربه کنم. دلم می خواهد آغوش گرمت را استشمام کنم بغل دلم خیلی چیزها می خواهد و همچنان در حسرتشان می سوزم . قربانت شوم بی صبرانه منتظر مهر و محبتت هستم و می دانم تنها کسی هستی که مرا از تنهایی در می آوری . همسری عزیزم  دلم نگاه های عاشقانه ات را می خواهد . دلم گوش شنوای حرفهایم را می خواهد . دلم کودکی را می خواهد که ثمره عشق من نسبت به تو است . دلم شانه های مردانه ات را می خواهد که وقتی خسته از زمونه شدم  سرم را بگذارم رویه شانه هایت و طعم خوشبختی را بچشم . محبت دلم خیلی چیزها می خواهد محبت دلم نوازش های عاشقانه ات را می خواهد بغل دلم لبخند پر مهرت را می خواهد محبت دلم دوست داشتن می خواهد

خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عشق می خواهد محبت

 


پ ن : دوستان گرامی خواندن پست اولین نامه به همسری عزیزم خالی از لطف نیست چشمک

        دوستان گرامی خواندن پست دومین نامه به همسری عزیزم خالی از لطف نیست چشمک

        دوستان گرامی خواندن پست سومین نامه به همسری عزیزم خالی از لطف نیست چشمک

       

1:03 شنبه 12 ارديبهشت 1394 هدیه

0.073852062225342